Каталог

Резисторы постоянные

 

КЭВ–1 4,7м 3,00р.
КЭВ–1 8,2м 3,00р.
КЭВ–5 5,6м 35,00р.
КЭВ–5 75м 35,00р.
КЭВ–5 160м 35,00р.
КЭВ–5 620м 35,00р.
КИМ–0,05 160к 2,00р.
КИМ–0,05 180к 2,00р.
КИМ–0,05 220к 2,00р.
КИМ–0,05 240к 2,00р.
КИМ–0,05 270к 2,00р.
КИМ–0,05 300к 2,00р.
КИМ–0,05 390к 2,00р.
КИМ–0,05 430к 2,00р.
КИМ–0,05 510к 2,00р.
КИМ–0,05 750к 2,00р.
КИМ–0,05 820к 2,00р.
КИМ–0,05 910к 2,00р.
КИМ–0,05 1,1М 2,00р.
КИМ–0,05 1,2М 2,00р.
КИМ–0,05 1,6М 2,00р.
КИМ–0,05 2,0М 2,00р.
КИМ–0,05 2,2М 2,00р.
КИМ–0,05 5,1М 2,00р.
КИМ–0,05 10М 2,00р.
КИМ–0,05 30М 2,00р.
КИМ–0,05 36М 2,00р.
КИМ–0,05 91М 2,00р.
   
С2–14 0,25 2,87к ±0,5% 2,50р.
С2–14 0,25 806к ±0,5% 2,50р.
С2–14 0,25 988к ±0,5% 2,50р.
МГП–0,5 240к ±1% 2,50р.
   
С2–23 0,062 10 0,50р.
С2–23 0,062 100 0,50р.
С2–23 0,062 200 0,50р.
С2–23 0,062 392 0,50р.
С2–23 0,062 470 0,50р.
С2–23 0,062 2,2к 0,50р.
С2–23 0,062 4,7к 0,50р.
С2–23 0,062 10к 0,50р.
С2–23 0,062 22к 0,50р.
С2–23 0,062 47к 0,50р.
С2–23 0,062 120к 0,50р.
   
СОВЕТСКИЕ РЕЗИСТРЫ  МЛТ-0,25 По 1,00р.
МЛТ–0,125/0,25 РЯД Е24 / ИМПОРТНЫЕ CF 0,50р.
МЛТ–0,5 РЯД Е24 / ИМПОРТНЫЕ CF 1,00р.
МЛТ–1 РЯД Е24 / ИМПОРТНЫЕ CF 2,00р.
МЛТ–2 РЯД Е24 / ИМПОРТНЫЕ CF 3,00р.
ПТМН–1 510к 3,00р.
   
ПЭВ–3 3 5,00р.
ПЭВ–3 3,9 5,00р.
ПЭВ–3 5,1 5,00р.
ПЭВ–3 5,6 5,00р.
ПЭВ–3 20 5,00р.
ПЭВ–3 39 5,00р.
ПЭВ–3 100 5,00р.
ПЭВ–3 390 5,00р.
   
ПЭВ–7,5 1 20,00р.
ПЭВ–7,5 1,2 20,00р.
ПЭВ–7,5 3 20,00р.
ПЭВ–7,5 3,9 20,00р.
ПЭВ–7,5 4,7 20,00р.
ПЭВ–7,5 5,1 20,00р.
ПЭВ–7,5 5,6 20,00р.
ПЭВ–7,5 6,8 20,00р.
ПЭВ–7,5 8,2 20,00р.
ПЭВ–7,5 9,1 20,00р.
ПЭВ–7,5 10 50,00р.
ПЭВ–7,5 12 20,00р.
ПЭВ–7,5 13 20,00р.
ПЭВ–7,5 15 20,00р.
ПЭВ–7,5 20 20,00р.
ПЭВ–7,5 43 20,00р.
ПЭВ–7,5 51 20,00р.
ПЭВ–7,5 56 20,00р.
ПЭВ–7,5 68 20,00р.
ПЭВ–7,5 75 20,00р.
ПЭВ–7,5 82 20,00р.
ПЭВ–7,5 150 20,00р.
ПЭВ–7,5 200 20,00р.
ПЭВ–7,5 220 20,00р.
ПЭВ–7,5 240 20,00р.
ПЭВ–7,5 300 20,00р.
ПЭВ–7,5 360 20,00р.
ПЭВ–7,5 510 20,00р.
ПЭВ–7,5 620 20,00р.
ПЭВ–7,5 680 20,00р.
ПЭВ–7,5 1к 20,00р.
ПЭВ–7,5 1,1к 20,00р.
ПЭВ–7,5 1,2к 20,00р.
ПЭВ–7,5 1,3к 20,00р.
ПЭВ–7,5 1,5к 20,00р.
ПЭВ–7,5 2,7к 20,00р.
ПЭВ–7,5 3,3к 20,00р.
   
ПЭВ–10 2,7 //3 // 3,3 50,00р.
ПЭВ–10 3,0 50,00р.
ПЭВ–10 3,3 50,00р.
ПЭВ–10 3,9  
ПЭВ–10 4,3  
ПЭВ–10 4,7 50,00р.
ПЭВ–10 5,1 50,00р.
ПЭВ–10 5,6 50,00р.
ПЭВ–10 6,8 50,00р.
ПЭВ–10 7,5 50,00р.
ПЭВ–10 10 50,00р.
ПЭВ–10 15 50,00р.
ПЭВ–10 16 50,00р.
ПЭВ–10 18 50,00р.
ПЭВ–10 20 50,00р.
ПЭВ–10 22 50,00р.
ПЭВ–10 24 50,00р.
ПЭВ–10 30 50,00р.
ПЭВ–10 33 50,00р.
ПЭВ–10 36 50,00р.
ПЭВ–10 39 50,00р.
ПЭВ–10 51 50,00р.
ПЭВ–10 56 50,00р.
ПЭВ–10 62 50,00р.
ПЭВ–10 68 50,00р.
ПЭВ–10 75 50,00р.
ПЭВ–10 100 50,00р.
ПЭВ–10 130 40,00р.
ПЭВ–10 150 40,00р.
ПЭВ–10 160 40,00р.
ПЭВ–10 180 40,00р.
ПЭВ–10 200 40,00р.
ПЭВ–10 300 40,00р.
ПЭВ–10 330 40,00р.
ПЭВ–10 390 40,00р.
ПЭВ–10 470 40,00р.
ПЭВ–10 510 40,00р.
ПЭВ–10 560 40,00р.
ПЭВ–10 620 40,00р.
ПЭВ–10 750 40,00р.
ПЭВ–10 820 40,00р.
ПЭВ–10 910 40,00р.
ПЭВ–10 1к 40,00р.
ПЭВ–10 1,1к 40,00р.
ПЭВ–10 1,2к 40,00р.
ПЭВ–10 1,6к 40,00р.
ПЭВ–10 1,5к 40,00р.
ПЭВ–10 1,8к 40,00р.
ПЭВ–10 2к 40,00р.
ПЭВ–10 2,7к 40,00р.
ПЭВ–10 3к 40,00р.
ПЭВ–10 3,3к 40,00р.
ПЭВ–10 4,7к 40,00р.
ПЭВ–10 5,6к 40,00р.
ПЭВ–10 5,1к 40,00р.
ПЭВ–10 8,2к 40,00р.
ПЭВ–10 10к 100,00р.
   
ПЭВ–15 5,1 80,00р.
ПЭВ–15 5,6 80,00р.
ПЭВ–15 6,8 80,00р.
ПЭВ–15 15 80,00р.
ПЭВ–15 22 80,00р.
ПЭВ–15 51 50,00р.
ПЭВ–15 75 50,00р.
ПЭВ–15 82 50,00р.
ПЭВ–15 100 50,00р.
ПЭВ–15 200 50,00р.
ПЭВ–15 300 50,00р.
ПЭВ–15 390 50,00р.
ПЭВ–15 470 50,00р.
ПЭВ–15 510 50,00р.
ПЭВ–15 560 50,00р.
ПЭВ–15 620 50,00р.
ПЭВ–15 1к 50,00р.
ПЭВ–15 1,1к 50,00р.
ПЭВ–15 1,2к 50,00р.
ПЭВ–15 1,5к 50,00р.
ПЭВ–15 2,4к 50,00р.
ПЭВ–15 3,6к 50,00р.
ПЭВ–15 5,1к 50,00р.
ПЭВ–15 5,6к 50,00р.
ПЭВ–15 8,2к 50,00р.
ПЭВ–15 9,1к 50,00р.
   
ПЭВ–20 4,7 80,00р.
ПЭВ–20 5,1 80,00р.
ПЭВ–20 5,6 80,00р.
ПЭВ–20 6,2 80,00р.
ПЭВ–20 6,8 80,00р.
ПЭВ–20 39 50,00р.
ПЭВ–20 56 50,00р.
ПЭВ–20 68 50,00р.
ПЭВ–20 130 50,00р.
ПЭВ–20 200 50,00р.
ПЭВ–20 300 50,00р.
ПЭВ–20 430 50,00р.
ПЭВ–20 820 50,00р.
ПЭВ–20 910 50,00р.
ПЭВ–20 1к 50,00р.
ПЭВ–20 1,5к 50,00р.
ПЭВ–20 2к 50,00р.
ПЭВ–20 2,2к 50,00р.
ПЭВ–20 2,4к 50,00р.
ПЭВ–20 3к 50,00р.
ПЭВ–20 5,6к 50,00р.
ПЭВ–20 8,2к 50,00р.
ПЭВ–20 9,1к 50,00р.
ПЭВ–20 10к 50,00р.
ПЭВ–20 15к 50,00р.
   
ПЭВ–25 5,1 180,00р.
ПЭВ–25 10 180,00р.
ПЭВ–25 11 180,00р.
ПЭВ–25 18 80,00р.
ПЭВ–25 22 80,00р.
ПЭВ–25 24 80,00р.
ПЭВ–25 33 80,00р.
ПЭВ–25 36 80,00р.
ПЭВ–25 47 80,00р.
ПЭВ–25 51 80,00р.
ПЭВ–25 62 60,00р.
ПЭВ–25 75 60,00р.
ПЭВ–25 100 60,00р.
ПЭВ–25 120 60,00р.
ПЭВ–25 130 60,00р.
ПЭВ–25 150 60,00р.
ПЭВ–25 200 60,00р.
ПЭВ–25 220 60,00р.
ПЭВ–25 330 60,00р.
ПЭВ–25 360 60,00р.
ПЭВ–25 390 60,00р.
ПЭВ–25 470 60,00р.
ПЭВ–25 510 60,00р.
ПЭВ–25 560 60,00р.
ПЭВ–25 620 60,00р.
ПЭВ–25 680 60,00р.
ПЭВ–25 750 60,00р.
ПЭВ–25 910 60,00р.
ПЭВ–25 1к 60,00р.
ПЭВ–25 1,5к 60,00р.
ПЭВ–25 1,8к 60,00р.
ПЭВ–25 2к 60,00р.
ПЭВ–25 2,2к 60,00р.
ПЭВ–25 2,4к 60,00р.
ПЭВ–25 3к 120,00р.
ПЭВ–25 3,3к 120,00р.
ПЭВ–25 3,6к 120,00р.
ПЭВ–25 3,9к 150,00р.
ПЭВ–25 4,7к 120,00р.
ПЭВ–25 5,6к 120,00р.
ПЭВ–25 6,8к 120,00р.
ПЭВ-25 7,5к 120,00р.
ПЭВ–25 10к 150,00р.
ПЭВ–25 11к 150,00р.
ПЭВ–25 15к 150,00р.
   
ПЭВ–30 39 60,00р.
ПЭВ–30 330 60,00р.
ПЭВ–30 1к 60,00р.
ПЭВ–30 2,2к 60,00р.
ПЭВ–30 3к 60,00р.
ПЭВ–30 4,7к 60,00р.
ПЭВ–30 6,2к 60,00р.
ПЭВ–30 6,2к 60,00р.
   
ПЭВ–40 2,2к 50,00р.
   
ПЭВ–50 1,0 220,00р.
ПЭВ–50 3,3 100,00р.
ПЭВ–50 3,6 100,00р.
ПЭВ–50 3,9 100,00р.
ПЭВ–50 6,8 200,00р.
ПЭВ–50 18 100,00р.
ПЭВ–50 20 100,00р.
ПЭВ–50 24 100,00р.
ПЭВ–50 30 100,00р.
ПЭВ–50 33 100,00р.
ПЭВ–50 36 100,00р.
ПЭВ–50 51 100,00р.
ПЭВ–50 75 100,00р.
ПЭВ–50 91 100,00р.
ПЭВ–50 100 110,00р.
ПЭВ–50 200  
ПЭВ–50 270 120,00р.
ПЭВ–50 330 120,00р.
ПЭВ–50 430 100,00р.
ПЭВ–50 510  
ПЭВ–50 560 100,00р.
ПЭВ–50 680 100,00р.
ПЭВ–50 750 100,00р.
ПЭВ–50 1к 300,00р.
ПЭВ–50 1,3к 130,00р.
ПЭВ–50 1,5к 280,00р.
ПЭВ–50 1,8к 130,00р.
ПЭВ–50 2к 130,00р.
ПЭВ–50 2,4к 150,00р.
ПЭВ–50 2,7к 150,00р.
ПЭВ–50 3к 150,00р.
ПЭВ–50 3,6к 150,00р.
ПЭВ–50 3,9к 200,00р.
ПЭВ–50 4,7к 200,00р.
ПЭВ–50 6,2к 200,00р.
ПЭВ–50 10к 200,00р.
ПЭВ–50 15к 150,00р.
ПЭВ–50 18к 150,00р.
ПЭВ–50 47к 150,00р.
ПЭВ–50 51к 150,00р.
   
ПЭВ–75 3,6  
ПЭВ–75 56 120,00р.
ПЭВ–75 240 120,00р.
ПЭВ-75 270 270,00р.
ПЭВ–75 2,4к 220,00р.
ПЭВ–75 2,7к 120,00р.
ПЭВ–75 10к 120,00р.
ПЭВ–75 47к 120,00р.
ПЭВ–75 51к 120,00р.
   
ПЭВ–80 100 150,00р.
   
ПЭВ–100 47 200,00р.
ПЭВ–100 51 200,00р.
ПЭВ–100 56 200,00р.
ПЭВ–100 62 200,00р.
ПЭВ–100 100 380,00р.
ПЭВ–100 110 200,00р.
ПЭВ–100 120 240,00р.
ПЭВ–100 130 260,00р.
ПЭВ–100 150 200,00р.
ПЭВ–100 200 200,00р.
ПЭВ–100 220 200,00р.
ПЭВ–100 240 200,00р.
ПЭВ–100 270 200,00р.
ПЭВ–100 300 200,00р.
ПЭВ–100 470 200,00р.
ПЭВ–100 560 300,00р.
ПЭВ–100 620 350,00р.
ПЭВ–100 680 200,00р.
ПЭВ–100 1к 280,00р.
ПЭВ–100 1,3к 200,00р.
ПЭВ–100 2к 200,00р.
ПЭВ–100 2,4к 350,00р.
ПЭВ–100 3к 350,00р.
ПЭВ–100 3,3к 200,00р.
ПЭВ–100 4,7к 200,00р.
ПЭВ–100 5,6к 200,00р.
ПЭВ–100 7,5к 200,00р.
ПЭВ–100 8,2к 200,00р.
ПЭВ–100 18к 200,00р.
ПЭВ–100 24к 200,00р.
ПЭВ–100 56к 200,00р.
Крепеж к ПЭВ-100 150,00р.
   
ПЭ–15 100 15,00р.
ПЭ–15 1к 15,00р.
ПЭ–20 6,8 50,00р.
ПЭ–20 2,2к 20,00р.
ПЭ–20 2,3к 20,00р.
ПЭ–25 6,8 60,00р.
ПЭ–25 3к 60,00р.
ПЭ–50 24 70,00р.
ПЭ–50 12к 70,00р.
ПЭ–75 240 70,00р.
ПЭ–150 1* 350,00р.
ПЭ–150 2,7 180,00р.
ПЭ–150 10 180,00р.
ПЭ–150 100 180,00р.
ПЭ–150 200 180,00р.
ПЭ–150 1к 180,00р.
ПЭ–150 2к 180,00р.
ПЭ–150 43к 180,00р.
ПЭ–150 47к 180,00р.
С3–14–0,5 10М 5,00р.
С3–14–0,5 56М 5,00р.
С3–14–1 220М 5,00р.
С3–14–1 10к 5,00р.
С3–14–1 1М 5,00р.
С3–14–1 100М 5,00р.
С3–14–1 180М 5,00р.
С3–14–1 220М 5,00р.
С3–14–1 1,8 Гом 5,00р.
   
С3–15В 56Гом 30,00р.
С3–15В 100Гом 30,00р.
С3–15В 1000Гом 30,00р.
   
С5–5 1Вт 1,0 5,00р.
С5–5 1Вт 1,8 5,00р.
С5–5 1Вт 2,4 5,00р.
С5–5 1Вт 3,9 5,00р.
С5–5 1Вт 5,1 5,00р.
С5–5 1Вт 6,2 5,00р.
С5–5 1Вт 6,8 5,00р.
С5–5 1Вт 7,5 5,00р.
С5–5 1Вт 11 5,00р.
С5–5 1Вт 20 5,00р.
С5–5 1Вт 33 5,00р.
С5–5 1Вт 36 5,00р.
С5–5 1Вт 43 5,00р.
С5–5 1Вт 47 5,00р.
С5–5 1Вт 56 5,00р.
С5–5 1Вт 68 5,00р.
С5–5 1Вт 82 5,00р.
С5–5 1Вт 560 5,00р.
С5–5 1Вт 680 5,00р.
С5–5 1Вт 820 5,00р.
С5–5 1Вт 1к 5,00р.
С5–5 1Вт 1,1к 5,00р.
С5–5 1Вт 1,5к 5,00р.
С5–5 1Вт 1,8к 5,00р.
   
С5–5 2Вт 2 10,00р.
С5–5 2Вт 2,4 10,00р.
С5–5 2Вт 3 10,00р.
С5–5 2Вт 5,6 10,00р.
С5–5 2Вт 6,2 10,00р.
С5–5 2Вт 15к 10,00р.
С5–5 2Вт 18к 10,00р.
С5–5 5Вт 200 25,00р.
С5–5 10Вт 20 40,00р.
   
С5–16МВ 1Вт 0,27 5,00р.
С5–16МВ 1Вт 0,47 5,00р.
С5–16МВ 1Вт 0,91 5,00р.
С5–16МВ 1Вт 0,2 5,00р.
С5–16МВ 1Вт 0,22 5,00р.
С5–16МВ 1Вт 0,3 5,00р.
С5–16МВ 1Вт 0,33 5,00р.
С5–16МВ 1Вт 0,51 5,00р.
С5–16МВ 1Вт 0,62 5,00р.
С5–16МВ 1Вт 0,68 5,00р.
С5–16МВ 1Вт 1,5 5,00р.
С5–16МВ 1Вт 2 5,00р.
   
С5–16МВ 2Вт 0,1 40,00р.
С5–16МВ 2Вт 0,12 40,00р.
С5–16МВ 2Вт 0,15 40,00р.
С5–16МВ 2Вт 0,18 40,00р.
С5–16МВ 2Вт 0,2 20,00р.
С5–16МВ 2Вт 0,22 20,00р.
С5–16МВ 2Вт 0,27 20,00р.
С5–16МВ 2Вт 0,33 20,00р.
С5–16МВ 2Вт 0,39 20,00р.
С5–16МВ 2Вт 0,47 20,00р.
С5–16МВ 2Вт 0,51 20,00р.
С5–16МВ 2Вт 0,56 20,00р.
С5–16МВ 2Вт 0,68 20,00р.
С5–16МВ 2Вт 0,82 20,00р.
С5–16МВ 2Вт 1,0 20,00р.
С5–16МВ 2Вт 1,2 20,00р.
С5–16МВ 2Вт 1,5 20,00р.
С5–16МВ 2Вт 1,6 20,00р.
С5–16МВ 2Вт 1,8 20,00р.
С5–16МВ 2Вт 2,0 20,00р.
   
С5–16МВ 5Вт 0,1 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 0,12 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 0,15 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 0,18 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 0,22 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 0,24 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 0,27 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 0,33 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 0,47 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 0,56 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 0,62 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 0,68 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 0,82 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 1,5 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 1,8 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 2 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 180 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 220 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 240 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 470 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 30к 70,00р.
С5–16МВ 5Вт 62к 70,00р.
   
С5–16МВ 8Вт 0,47 50,00р.
С5–16МВ 8Вт 3,0 30,00р.
С5–16МВ 8Вт 3,3 30,00р.
С5–16МВ 8Вт 110 30,00р.
С5–16МВ 8Вт 270 30,00р.
   
С5–16МВ 10Вт 0,51 50,00р.
С5–16МВ 10Вт 1,0 50,00р.
С5–16МВ 10Вт 1,2 50,00р.
С5–16МВ 10Вт 1,3 50,00р.
С5–16МВ 10Вт 1,8 50,00р.
С5–16МВ 10Вт 110 50,00р.
С5–16МВ 10Вт 120 50,00р.
С5–16МВ 10Вт 240 50,00р.
С5–16МВ 10Вт 750 50,00р.
С5–16МВ 10Вт 910 50,00р.
С5–16МВ 10Вт 5,6к 50,00р.
С5–16МВ 10Вт 9,1к 50,00р.
С5–16МВ 10Вт 16к 50,00р.
С5–16МВ 10Вт 33к 50,00р.
   
С5–37 5Вт 4,7 10,00р.
С5–37 5Вт 12 10,00р.
   
ТВО–0,125 3 3,00р.
ТВО–0,5 39 5,00р.
ТВО–0,5 91 5,00р.
ТВО–1 470 5,00р.
ТВО–2 10 10,00р.
ТВО–2 43 10,00р.
ТВО–20 27 200,00р.
   
RES 3W R10 0,1 8,00р.
RES 5W R10 0,10 8,00р.
RES 5W R18 0,18 8,00р.
RES 5W R20 0,2 8,00р.
RES 5W R22 0,22 8,00р.
RES 5W R24 0,24 8,00р.
RES 5W R36 0,36 8,00р.
RES 5W R56 0,56 8,00р.
RES 5W R62 0,62 8,00р.
RES 5W R68 0,68 8,00р.
RES 5W R75 0,75 8,00р.
RES 5W R82 0,82 8,00р.
RES 5W 1R0 1,0 8,00р.
RES 5W 1R1 1,1 8,00р.
RES 5W 1R2 1,2 8,00р.
RES 5W 1R5 1,5 8,00р.
RES 5W 1R8 1,8 8,00р.
RES 5W 2R2 2,2 8,00р.
RES 5W 2R4 2,4 8,00р.
RES 5W 3R0 3,0 8,00р.
RES 5W 3R3 3,3 8,00р.
RES 5W 3R6 3,6 8,00р.
RES 5W 4R3 4,3 8,00р.
RES 5W 4R7 4,7 8,00р.
RES 5W 5R6 5,6 8,00р.
RES 5W 6R8 6,8 8,00р.
RES 5W 8R2 8,2 8,00р.
RES 5W 10R 10 8,00р.
RES 5W 11R 11 8,00р.
RES 5W 100R 100 8,00р.
RES 5W 330R 330 8,00р.
RES 10W R15 0,15 15,00р.
RES 10W R51 0,51 15,00р.
RES 10W R56 0,56 15,00р.
RES 10W R62 0,62 15,00р.
RES 10W 1R2 1,2 15,00р.
RES 10W 1R3 1,3 15,00р.
RES 10W 1R5 1,5 15,00р.
RES 10W 1R8 1,8 15,00р.
RES 10W 2R 2 15,00р.
RES 10W 2R2 2,2 15,00р.
RES 10W 4R7 4,7 15,00р.
RES 10W 5R1 5,1 15,00р.
RES 10W 10R 10 15,00р.
RES 10W 75R 75 15,00р.
RES 15W 5R1 5,1 30,00р.
НР1–9 68мОм 40,00р.
НР1–9 100мОм 40,00р.
   
НР1–4–9 470 5,00р.
НР1–4–9 1к 5,00р.
НР1–4–9 1.5к 5,00р.
НР1–4–9 2к 5,00р.
НР1–4–9 2,2к 5,00р.
НР1–4–9 3,3к 5,00р.
НР1–4–9 4,7к 5,00р.
НР1–4–9 6,8к 5,00р.
НР1–4–9 10к 5,00р.
НР1–4–9 33к 5,00р.
НР1–3 330 8,00р.
НР1–3 680 8,00р.
НР16А 10к 8,00р.
Б19–2 470 5,00р.
Б19–2 2к 5,00р.
Б19–3–1в 510 5,00р.
Б19–3–1в 680 5,00р.
Б19–3–1в 1к 5,00р.
Б19М–2 10к 5,00р.
Б19 22 5,00р.
Б19 100 5,00р.
Б19 820 5,00р.
Б19 1к 5,00р.
Б19 1,5к 5,00р.
Б19 1,8к 5,00р.
Б19 5,1к 5,00р.